Menu Zavřeno
ilustrace, infografiky

NOVINY – zpravodajství

Pokud jde o noviny, často pak můžete potřebovat ilustraci, která vám pomůže nahradit fotografii, protože nemusela k danému tématu být žádná dostupná. A ilustrace pak zastoupí ono místo a článku dodá na výraznosti.

V ilustracích pro noviny se často využívají emoce, které k danému tématu patří. Ilustrace zachycují skrytý pocit z dané situace, většinový a nebo i nevyslovený názor.

Často pak můžete využít karikatury nebo i menší komiks.

MAGAZÍNY – Lifestyle

Pro livestylové odvětví je důležité být a působit IN, i ilustrace mají určitá období, kdy je v módě mít ilustrace umírněnější a nebo naopak třeba o něco výraznější.

INFOGRAFIKY

Ilustrované infografiky je důležitou součástí komplikovanějšího tématu. Je to jednoduchý nástroj k tomu představit věci více zábavněji i srozumitelněji